ˆ

Zimowe utrzymanie dróg

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-01-16 12:53:49 przez Arkadiusz Krupa

Akapit nr - brak tytułu

W sezonie zimowym 2013/2014 w utrzymaniu będzie łącznie 342,50 km dróg powiatowych które w zależności od funkcji i obciążenia ruchem dobowym pojazdów podzielono na II, III i IV standard zimowego utrzymania dróg.
  • Standard II obejmuje odśnieżanie i posypywanie na całej długości i szerokości jezdni i chodników.
  • Standard III obejmuje odśnieżanie na całej długości i szerokości, posypywanie tylko w miejscach wyznaczonych - odcinki dróg o nachyleniu podłużnym ponad 4%, skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi i drogami wyższej kategorii, obiekty mostowe, przystanki autobusowe i inne miejsca szczególnie niebezpieczne.
  • Standard IV obejmuje odśnieżanie na całej długości i szerokości, posypywanie jezdni tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania dróg odśnieżane będą tylko interwencyjnie w ograniczonym zakresie, po zakończeniu akcji na drogach wyższych standardów. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w Zarządzie Dróg Powiatowych wprowadzone będą dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynacji prac oraz obsługi informacyjnej.
 
Informacji  dotyczących zimowego utrzymania dróg udzielają:
        Dyrektor ZDP Janusz Milczarek            tel. nr 502 579 616
        Kierownik ZDP Piotr Petryk                   tel. nr 502 579 617
        Specjalista Krzysztof Świłło                  tel. nr 68 383 6098
        Specjalista Krzysztof Straszkiewicz     tel. nr 68 383 6090
        Majster obwodu drogowego w Sękowicach Adrian Basznica  tel. nr 502 579 597
 
Załączniki przedstawiające przebieg dróg i ulic powiatowych z podziałem na standardy utrzymania.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony