ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-12 10:30:33 przez Paweł Maryniaczyk

Akapit nr - brak tytułu

"Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania
z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego"
 
Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" oraz współfinansowaniu Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 31.05.2021 roku.
W dniu 19.08.2021 r.  podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego,  
firmą Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.08.2021 r.
Zadanie zakończone zostało w dniu 22.06.2022 r.
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                1 761 694,24 zł
DOFINANSOWANIE RFRD                                      661 422 zł
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Krosno Odrz.      344 000 zł
oraz RFIL - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19    303 414 zł
 
CELE PROJEKTU:
 • Podniesienie standardów technicznych.
 • Rozwój spójnej sieci dróg publicznych.
 • Zwiększenie dostępności transportowej.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EFEKTY INWESTYCJI:
 • Nowa nawierzchnia jezdni.
 • Wzmocniona część konstrukcji jezdni.
 • Odwodnienie korpusu jezdni (wymieniono elementy kanalizacji deszczowej).
 • Wymiana elementów sieci wodociągowej.
 • Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy po stronie lewej.
 • Przebudowano chodnika po stronie prawej.
 • Przebudowno zjazdy.
 • Wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych.
 • Prace w zakreesie zieleni drogowej.
 • Oznakowano poziome i pionowe.
Galeria zdjęć: Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim
« powrót do poprzedniej strony