ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 2612F ul. Legnicka w m. Gubin (0+000,00 - 0+842,80)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-27 10:49:12 przez Paweł Maryniaczyk

Akapit nr - brak tytułu

 
Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" .
 
Umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 21.03.2023 roku.
W dniu 25.08.2023 r.  podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego,  
firmą Zakład Handlu i Usług ARKA Arkadiusz Gusztyn z Gubina.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.09.2023 r.
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                 2 568 545,00 zł
DOFINANSOWANIE RFRD                                    1 281 403,00 zł
 
 
CELE PROJEKTU:
  • Podniesienie standardów technicznych.
  • Rozwój spójnej sieci dróg publicznych.
  • Zwiększenie dostępności transportowej.
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
PLANOWANE EFEKTY INWESTYCJI:
  • Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni.
  • Wyrównanie nawierzchni chodnika.
  • Nowe oznakowanie pionowe i poziome
« powrót do poprzedniej strony