ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacja o udzieleniu zamówienia powyżej kwoty 10.000 zł brutto