ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1134F na odcinku Węgliny – granica Powiatu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-28 12:15:59 przez Paweł Maryniaczyk

Akapit nr - brak tytułu

Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej 
budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 
Umowę z Województwem Lubuskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 26.05.2022 roku.
W dniu 10.11.2022 r.  podpisano umowę z Wykonawcmi wyłonionymi w drodze zamówienia publicznego ne:
część nr 1 - przebudowy drogi - z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. z Krosna Odrz. oraz na
część nr 2 - modernizacja obiektu mostowego - z firmą ARKA  Arkadiusz Gusztyn z Gubina.
Zadanie zakończone zostało w dniu 06.12.2022 r.
 
                                    Całkowita wartość inwestycji                     247 568,45 zł
                                    Dofinansowanie                                           94 500 zł
                                    Współfinansowanie:
                                                                     Gmina Brody               25 000 zł
                                                                     Powiat żarski                
                                                                     Gmina Gubin
 
EFEKTY INWESTYCJI:
- wykonana droga o nawierzchni bitumicznej na długości 630 m,
- wykonane zjazdy do posesji,
- wyrównane pobocza,
- wymienione elementy mostu na granicy powiatów.
« powrót do poprzedniej strony