ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Petycja dotycząca stanu drogi 1140F Bobrowice - Żarków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-19 08:38:52 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Petycja mieszkańców wsi Żarków dotycząca poprawy stanu drogi powiatowej nr 1140F Bobrowice - Żarków

Załączniki