ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bytnica w km od km 10+750,00 do km 11+471,92

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-09 13:36:23 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego "Fundusz Dróg Samorządowych" oraz współfinansowaniu Gminy Krosno Odrzańskie.
 
   Umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 11.10.2019 roku.
   W dniu 19.12.2019 r.  podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego, firmą PTiMB Jawor z Jawora.
   Zadanie zakończone zostało w dniu 12.10.2021 r.
    CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                    2 211 532,86 zł
    DOFINANSOWANIE FDS                                           1 038 560 zł
    WSPÓŁFINANSOWANIE:
                                               Lasy Państwowe                 600 000 zł
                                               Gmina Bytnica                     100 000 zł
 
       CELE PROJEKTU:
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Rozwój spójności sieci dróg publicznych na obszarze województwa.
  • Poprawa dostępności komunikacyjnej.
       EFEKTY INWESTYCJI:
  • Konstrukcja jezdni została wzmocniona i poszerzona do 6m.
  • Wybudowano krytą kanalizację deszczową.
  • Wykonano chodniki.
  • Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy
  • Przebudowano istniejące zjazdy i wykonano 5 nowych.
  • Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Galeria zdjęć: Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F w m. Bytnica