ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:05:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień - X - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na 2023 rok Sylwia Kościukiewicz

Zmiany z dnia: 2023-12-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:49 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1139F w m. Janiszowice Sylwia Kościukiewicz

Zmiany z dnia: 2023-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:58:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1158F w miejscowości Drzewica Sylwia Kościukiewicz
11:19:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień - IX - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na 2023 rok Sylwia Kościukiewicz
10:28:28 Upublicznienie elementu informacja Plan zamówień publicznych na 2024 rok
(widoczna od 2023-12-15 00:00:00)
Sylwia Kościukiewicz

Zmiany z dnia: 2023-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:35 Upublicznienie elementu informacja Nasadzenia drzew miododajnych w pasach dróg powiatowych powiatu krośnieńskiego Paweł Maryniaczyk
11:33:19 Upublicznienie elementu informacja Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych powiatu krośnieńskiego Paweł Maryniaczyk
11:21:51 Upublicznienie elementu sprawa UZGODNIENIE LOKALIZACJI W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO Adam Fijałkowski
11:20:44 Deaktywacja elementu sprawa UZGODNIENIE LOKALIZACJI W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO Adam Fijałkowski
11:20:24 Upublicznienie elementu sprawa UZGODNIENIE LOKALIZACJI REKLAMY W PASIE DROGOWYM I WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT ORAZ UMIESZCZENIE REKLAMY Adam Fijałkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony