ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-04-07
Termin składania dokumentów
2023-04-17 14:00:00
Stanowisko
referent ds. administracyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Finansowo - Administracyjny
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-01-17
Termin składania dokumentów
2022-01-28 14:00:00
Stanowisko
specjalista ds. administracyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Finansowo - Administracyjny
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania dokumentów
2020-07-15 14:00:00
Stanowisko
Specjalista ds. inwestycji, programów pomocowych i gospodarki gruntami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Techniczno - Ekonomiczny
Lp: 4
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania dokumentów
2018-08-21 14:00:00
Stanowisko
Specjalista w dziale dróg i mostów
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Drogowo - Mostowy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2018-04-27
Termin składania dokumentów
2018-05-09 14:00:00
Stanowisko
Specjalista ds. kadr i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Finansowo - Administracyjny
Lp: 6
Data ogłoszenia
2015-05-14
Termin składania dokumentów
2015-05-29 14:00:00
Stanowisko
ds.inżynierii ruchu, ochrony dróg i środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Techniczno - Ekonomiczny
Lp: 7
Data ogłoszenia
2015-03-24
Termin składania dokumentów
2015-04-03 14:00:00
Stanowisko
Kierownik
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Techniczno - Ekonomiczny