ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 2610F - ul. Królewska w Gubinie II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nasadzenia drzew miododajnych w pasach dróg powiatu krośnieńskiego II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 75.1 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 49.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 60.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 61.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2023-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nasadzenia drzew miododajnych w pasach dróg powiatu krośnieńskiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 75.1 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 49.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 65.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2023-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego w ramach zadania: Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Roosevelta i Platanowej w Gubinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 74.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 50.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 60.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 61.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2023-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Roosevelta i Platanowej w Gubinie w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych powiatu krośnieńskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 72.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 60 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 11.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 61.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 61.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2023-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno – asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 77.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 66.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 66.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 62.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2023-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie oznakowania poziomego w ramach zadania: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastów (obręb przy nieruchomości nr 45) w m. Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 76.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 65.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 59.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 65.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2023-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kostki integracyjnej w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach powiatowych powiatu krośnieńskiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 74.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 42.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 65.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2023-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego w ramach zadania: Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastów (obręb przy nieruchomości nr 45) w m. Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 74.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 51.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 60.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 61.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2023-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastów (obręb przy nieruchomości nr 45) w m. Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 71.6 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 59.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 60.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 61.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji