ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierska do skrzyżowania z ulicą Gdyńską

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA - POLSKA 2014-2020                                                                                                                       
OŚ PRIORYTETOWA II - POŁĄCZENIE Z SIECIAMI TRANSEUROPEJSKIMI ORAZ TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
 
Tytuł projektu: „Rozwój ważnych połączeń drogowych na obszarze Powiatu Oder-Spree i Powiatu Krośnieńskiego”
 
Partnerzy projektu:
Beneficjent Wiodący – Landkreis / Powiat Oder-Spree
Partner projektu  – Powiat Krośnieński
Partner projektu  – Województwo Lubuskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich
 
Numer wniosku: 85020845
Umowa o dofinansowanie oraz porozumienie partnerskie zostały zawarte dnia 09.09.2019 roku.
 
Zadanie realizowane przez Powiat Krośnieński jest pod nazwą: 
"Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierska do skrzyżowania z ulicą Gdyńską".
 
W dniu 03.03.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego,  
firmą EUROVIA POLSKA S.A. Oddział w Kobierzycach na kwotę 4 266 228,74 złotych.
Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1 210 m.
Zadanie realizowane jest w procedurze zaprojektuj i wybuduj w trrzech etapach.
Etap I - Sporządzenie dokumentacji projektwej.
Etap II - Roboty budowlane na pierwszym odcinku (o długości 510 m w 2021 roku).
Etap III - Roboty budowlane do zakończenia inwestycji.
 
Etap I zakończono 14.10.2021 r.
Przekazanie placu budowy dla realizacji etapu II i III nastąpiło w dniu 21.10.2021 r.
Etap II zakończono 13.05.2022 r.
Etap III, a tym samym całą inwestycję zakończono 18.07.2022 r.
 
 
Inwestycja przewiduje między innymi:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą,
- budowę ciągu pieszo - rowerowego,
- budowę przejść dla peszych z wyspami centralnymi,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
 
Koszt inwestycji wynósł 4 398 647,12 złotych
(w tym dodatkowe roboty - doświetlenie pzejść dla pieszych w kwocie 104 128,38 złotych)
dofinansowanie z UE (65,5 %) - nie więcej niż 556 800,80 EURO
oraz RFIL - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19    367 000 zł.
 
Poprzez realizację inwestycji uzyskano:
- nową nawierzchni jezdni wraz z infrastrukturą na odcinku 1,21 km,
- ciągu pieszo - rowerowy o długości 904,4 m,
- 3 przejścia dla peszych z wyspami centralnymi i doświetleniem,
- 2 zatoki przystankowe dla autobusów,
- nowe oznakowanie poziome i pionowe.
 
Film z realizacji zadania pod linkiem: www.facebook.com/starostwokrosnoodrzanskie/videos/348680874055922
 
 
Galeria zdjęć: Foto ul. Kresowa Gubin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Maryniaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-16 08:33:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Maryniaczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-16 08:50:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Maryniaczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-23 14:17:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa ulicy Roosevelta w Gubinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina
Przebudowa ulicy Roosevelta w Gubinie
 
Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
 
Partnerzy projektu
Beneficjent Wiodący – Powiat Krośnieński 
Partner projektu  –  Powiat Sprewa Nysa z siedzibą w Forst
 
Umowę WTBR.01.01.00-08-074/13-00 o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 24.11.2014 r.
 
W dniu 15.07.2014  podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego,  
firmą EUROVIA POLSKA S.A. Oddział w Kobierzycach na kwotę 542.550,67 złotych
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 21.07.2014 r.
Zadanie zakończone zostało w dniu 17.10.2014 r.
 
W dniu 29.10.2014 r. dokonano oficjalnego, uroczystego otwarcia inwestycji, z udziałem przedstawicieli WST, Euroregionu, władz obu partnerskich powiatów, Wykonawcy, zaangażowanych instytucji.
 
Poprzez realizacjię inwestycji uzyskano:
  • ujednolicenie parametrów nawierzchni jezdni, co w połączeniu z dwoma skrzyżowaniami typu rondo ( na wlocie i wylocie ulicy, przebudowanymi także w ramach projektów EWT  )  wraz z wyspami kanalizującymi,  umożliwiło uspokojenie ruchu;
  • przywrócenie właściwego stanu technicznego elementów infrastruktury drogowej;
  • uporządkowanie postoju i  parkowania pojazdów poprzez budowę w pasie drogowym zatoki parkingowej i  miejsc postojowych, w łącznej ilości 23 szt.;
  • czytelnego, w skali całego roku, grubowarstwowego oznakowania poziomego;
  • pasy zieleni, separujące chodnik od jezdni;
  • udrożnienie ciągu chodników ( obustronnie );
  • usprawnienie systemu odwodnienia nawierzchni;
  • właściwe skomunikowanie przystanku poprzez wykonanie spocznika.
W efekcie zmodernizowany został system drogowy łączący centrum Gubina z mostem granicznym i nadbrzeżem Nysy Łużyckiej ( przystań sportów wodnych) oraz poprawiono w znacznym zakresie bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 
 
Koszt inwestycji wyniósł  549767,58 złotych
dofinansowanie z UE (85%) stanowiła kwota  467302,44  złotych
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
Galeria zdjęć: Przebudowa ulicy Roosevelta w Gubinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Straszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Straszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-09 08:57:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Kościukiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-09 11:39:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Fijałkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-29 14:15:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »