ˆ

Zimowe utrzymanie dróg

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-01-16 12:53:49 przez Arkadiusz Krupa

Akapit nr - brak tytułu

W sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 w utrzymaniu będzie łącznie 348,1 km dróg powiatowych które w zależności od funkcji i obciążenia ruchem dobowym pojazdów podzielono na II, III i IV standard zimowego utrzymania dróg.
  • Standard II obejmuje odśnieżanie i posypywanie na całej długości i szerokości jezdni i chodników.
  • Standard III obejmuje odśnieżanie na całej długości i szerokości, posypywanie tylko w miejscach wyznaczonych - odcinki dróg o nachyleniu podłużnym ponad 4%, skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi i drogami wyższej kategorii, obiekty mostowe, przystanki autobusowe i inne miejsca szczególnie niebezpieczne.
  • Standard IV obejmuje odśnieżanie na całej długości i szerokości, posypywanie jezdni tylko na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania dróg odśnieżane będą tylko interwencyjnie w ograniczonym zakresie, po zakończeniu akcji na drogach wyższych standardów. Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w Zarządzie Dróg Powiatowych wprowadzone będą dyżury personelu technicznego do nadzorowania i koordynacji prac oraz obsługi informacyjnej.
 
Informacji  dotyczących zimowego utrzymania dróg udzielają:
 
Przemysław Waszkiewicz - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych tel. nr 502 579 616
Piotr Petryk - Kierownik Działu Drogowo - Mostowego tel. nr 502 579 617
Adam Fijałkowski - Specjalista tel. nr 503 841 371
Weronika Walczak - Kierownik Działu Tech.-ekonom. tel. nr 68 383 6090
Adrian Basznica - Majster Obwodu Drogowego w Sękowicach tel. nr 502 579 597
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki przedstawiające przebieg dróg i ulic powiatowych z podziałem na standardy utrzymania.
 

Załączniki