ˆ

Petycje

Szczegóły informacji

Petycja dotycząca drzewostanu przy ul. Piastowskiej w Gubinie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-09 07:22:03 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Petycja mieszkańców bloku nr 32 przy ul. Piastowskiej w Gubinie dotycząca stanu drzewostanu znajdującego się wzdłuż przedmiotowego bloku.

Załączniki