ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Remont drogi pow. nr 1145F na odcinku Krosno Odrz. - Retno

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-09 11:06:29 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego "Fundusz Dróg Samorządowych" oraz współfinansowaniu Gminy Krosno Odrzańskie.
 
    CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                    3 942 501.07 zł
    DOFINANSOWANIE FDS                                           1 959 996 zł
    WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Krosno Odrz.           985 800 zł
 
CELE PROJEKTU:
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Rozwój spójności sieci dróg publicznych na obszarze województwa.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej.
EFEKTY INWESTYCJI:
 • Poszerzona jezdnia na całej długości do szerokości 6,0 mb, ze wzmocnieniem jej konstrukcji do kategorii ruchu KR2.
 • Wybudowany próg zwalniający o szerokości 6,0 m i powierzchni 48 m.
 • Wybudowana zatoka autobusowa.
 • Wybudowane chodniki na brakujących odcinkach.
 • Wybudowane i przełożone zjazdy.
 • Wykonane pionowe oznakowanie aktywne.
 • Wybudowany peron przystankowy.
 • Przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1153F Gubin-Kosarzyn-Wężyka.
Galeria zdjęć: Remont drogi 1145F Krosno - Retno