ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Remont drogi pow. nr 1145F na odcinku Krosno Odrz. - Retno

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-09 11:06:29 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego "Fundusz Dróg Samorządowych" oraz współfinansowaniu Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 11.10.2019 roku.
W dniu 18.12.2019 r.  podpisano umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze zamówienia publicznego, firmą DROGBUD ze Świebodzina.
Zadanie zakończone zostało w dniu 01.09.2021 r.
 
    CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                    3 942 501.07 zł
    DOFINANSOWANIE FDS                                           1 959 996 zł
    WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Krosno Odrz.           985 800 zł
 
CELE PROJEKTU:
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Rozwój spójności sieci dróg publicznych na obszarze województwa.
  • Poprawa dostępności komunikacyjnej.
EFEKTY INWESTYCJI:
  • Wzmocniono konstrukcję jezdni.
  • Wyremontowano 3 zatoki autobusowe.
  • Wykonano chodniki.
  • Przebudowano istniejące zjazdy.
  • Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Galeria zdjęć: Remont drogi 1145F Krosno - Retno