ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bytnica w km od km 10+750,00 do km 11+471,92

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-09 13:36:23 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu

 
Zadanie zrealizowane przez Powiat Krośnieński dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego "Fundusz Dróg Samorządowych" oraz współfinansowaniu przez Gminę Bytnica i Lasy Państwowe.
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI              2 211 532,86 zł
DOFINANSOWANIE RFRD (FDS)                      1 038 560,00 zł
WSPÓŁFINANSOWANIE: Gmina Bytnica              100 000,00 zł
                                              Lasy Państwowe              600 000,00 zł
oraz RFIL - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19    392 000 zł
 
CELE PROJEKTU:
 • Podniesienie standardów technicznych.
 • Rozwój spójnej sieci dróg publicznych.
 • Zwiększenie dostępności transportowej.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego.
EFEKTY INWESTYCJI:
 • Poszerzona i wzmocniona konstrukcja jezdni.
 • Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.
 • Wybudowany chodnik.
 • Wybudowana kryta kanalizacja deszczowa.
 • Przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną nr 000824F Głębokie-Bytnica.
 • Wybudowany zbiornik odparowujący.
 • Wybudowana zatoka postojowa dla celów kontroli pojazdów przez ITD.
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
Galeria zdjęć: Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F w m. Bytnica