ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bytnica w km od km 10+750,00 do km 11+471,92

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-09 13:36:23 przez Adam Fijałkowski

Akapit nr - brak tytułu