ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2021-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Różanej w Gubinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (RTF, 909.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 124.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 12.5 MiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 115.8 KiB)
 • Formularz cenowy - załącznik nr 3 - po zmianach 02.11.2021 (XLSX, 14.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.4 KiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 144.9 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2021-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kosiarki bijakowej do miniciągnika
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 51 KiB)
 • Zmiana treści zapytania ofertowego (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianach (DOC, 72 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 16 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2021-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022 III
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 62 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 111.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 19.7 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy zatoki postojowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1128F w m. Barłogi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 36.1 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 38.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 50.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022 II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 111 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 62 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 39 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa emulsji asfaltowej w ilości 22 tony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 36.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 32.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 49.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2021-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 100 ton
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 36.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 43.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 50.5 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2021-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 49.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 46 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - część nr 2, 3 i 4 oraz unieważnienie na część nr 1 (DOC, 64.5 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 121.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 63.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 41.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - część nr 2 oraz unieważnienie na część nr 1 (DOC, 51 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2021-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ulicy Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 42.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 45.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 38 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 55 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji