ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:17:05 Edycja elementu informacja Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierska do skrzyżowania z ulicą Gdyńską Paweł Maryniaczyk
14:16:31 Edycja elementu informacja Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierska do skrzyżowania z ulicą Gdyńską Paweł Maryniaczyk
14:14:30 Edycja elementu informacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1145F w m. Wężyska w km 14+453 – 15+358
(widoczna do 2025-12-31 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:13:50 Edycja elementu informacja Remont drogi pow. nr 1145F na odcinku Krosno Odrz. - Retno
(widoczna do 2026-12-31 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:13:11 Edycja elementu informacja Remont drogi pow. nr 1145F na odcinku Krosno Odrz. - Retno
(widoczna do 2026-12-31 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:12:20 Edycja elementu informacja Przebudowa drogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bytnica w km od km 10+750,00 do km 11+471,92
(widoczna do 2027-12-31 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:11:41 Edycja elementu informacja Remont drogi powiatowej nr 1160F na odcinku Lubogoszcz – skrzyżowanie z drogą krajową nr 29
(widoczna do 2027-12-31 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:10:49 Edycja elementu informacja Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na odcinku od drogi krajowej nr 29 do skrzyżowania z ul. Działkowca wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego
(widoczna do 2027-12-31 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:08:42 Edycja elementu informacja Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim - droga powiatowa nr 3102F
(widoczna od 2021-12-27 00:00:00 do 2022-09-22 00:00:00)
Paweł Maryniaczyk
14:07:58 Edycja elementu informacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie - Bielów Paweł Maryniaczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony