ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2022-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie odnowy oraz nowego oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 37.6 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 106.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 41 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa emulsji asfaltowej w ilości 16 ton
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 36.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 47.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 49 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę przejść dla pieszych i budowę doświetlenia przejść dla pieszych w m. Dychów oraz na ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim” – formuła zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.2 KiB)
 • SWZ (RTF, 982 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 121.2 KiB)
 • OPZ 1 (ZIP, 1.3 MiB)
 • OPZ 2 (ZIP, 1.6 MiB)
 • OPZ 3 (ZIP, 2.1 MiB)
 • OPZ 4 (ZIP, 188.3 KiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 48 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 20.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2022-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę przejść dla pieszych i budowę doświetlenia przejść dla pieszych w m. Dychów oraz na ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim” – formuła zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.2 KiB)
 • SWZ (RTF, 981.8 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 121.1 KiB)
 • OPZ 1 (ZIP, 1.3 MiB)
 • OPZ 2 (ZIP, 1.6 MiB)
 • OPZ 3 (ZIP, 2.1 MiB)
 • OPZ 4 (ZIP, 188.3 KiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (DOC, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 48.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 153.1 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2022-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno – asfaltowa oraz grysy w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 48.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania na część nr 1 (PDF, 102.9 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2022-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i sukcesywna dostawa elementów oznakowania pionowego w roku 2022 II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (ODT, 27.4 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 37.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 38 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 44.5 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2022-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2022 II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (ODT, 39.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 50 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 40.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 46 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2022-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i sukcesywna dostawa elementów oznakowania pionowego w roku 2022
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (ODT, 38.4 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 38.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 37.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOC, 40 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2022-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Kresowej w Gubinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.5 KiB)
 • SWZ (RTF, 889.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 156.3 KiB)
 • OPZ (ZIP, 6.4 MiB)
 • OPZ 2 (ZIP, 8.5 MiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 111.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 147.8 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2022-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na zadania pn.: Część nr 1: Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w miejscowości Dychów – droga powiatowa nr 1429F; Część nr 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim – droga powiatowa nr 3102F ” – formuła zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.3 KiB)
 • SWZ (RTF, 966.9 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 116.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 153.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - zmiana 04.02.2022 (DOC, 80 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług i robót - zmiana 04.02.2022 (DOC, 43 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 58.6 KiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (DOC, 37.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 142.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji