ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2022-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 40.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 46.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 45.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 53.5 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2022-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 38.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 42.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 49.5 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2021-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na zadania pn.: Część nr 1: Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem oddziaływania w miejscowości Dychów – droga powiatowa nr 1429F; Część nr 2 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim – droga powiatowa nr 3102F ” – formuła zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.1 KiB)
 • SWZ (RTF, 967.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 149.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 43 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 16.4 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kosynierów w m. Gubin II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 43.1 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 48.4 KiB)
 • Dział II - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 107.5 KiB)
 • Mapa orientacyjna (PDF, 896.3 KiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 38 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 54.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2021-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1143F na odcinku Lubiatów – Trzebule w km 2+330,00 – 3+281,00 (0+000,00 – 0+0,951,00)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.9 KiB)
 • SWZ (RTF, 909.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 125.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 6.2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 5.8 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 2.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacja o pytaniach do SWZ (PDF, 209.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 209.7 KiB)
 • Poprawione SST (ZIP, 1.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 129.4 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2021-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kosiarki do ciągnika
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 40.7 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 50.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 42 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 54 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2021-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: grysy oraz mieszanka kamienna w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 37.4 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 46.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 43 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 59.5 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2021-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kosiarki i zamiatarki do miniciągnika
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki (ZIP, 51.3 KiB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 41 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 53 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022 V
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 39.4 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 56.3 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 18.3 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2021-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022 IV
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 37.9 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 65.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 60.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (DOCX, 18.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji